LAST / BUSS

Som kunde av Dekkmann får du en samarbeidspartner som har som mål å gi deg den beste rådgivningen samt finne den mest optimale løsningen for deg som bruker. Gjennom dette skal vi sammen redusere dine dekkostnader.

LAST / BUSS

Dekkmann har Continental som sitt hovedmerke. Sammen med Cntinental-guppens øvrige merker som: Semperit, Uniroyal og Barum finner vi alltid den løsningen du er best tjent med. Dekkmann har utover dette avtaler med de fleste leverandører av lastbildekk i Norge og leverer bl.a merker som: Bridgeston og Michelin. Dekkmann er også eneleverandør av BOSS-slitebaner fra Nordens største og mest profesjonelle regummierer -  Colmec.

I tilegg til å levere dekk og felger til tungbilsektoren er Dekkmann opptatt av å tilby skreddersydde løsninger tilpasset hver enkelt kunde. Tanken er at ulike kunder har ulike behov.

Dekkhotell
De fleste kunder har i dag sett verdien av dekkhotell. Dette gjør det enklere å holde oversikt over hva man har tilgjengelig av brukte dekk slik at man får utnyttet dekkparken maksimalt. Dekkene lagres innendørs for å ivarta dekkene best mulig i tillegg er de forsikret.

Smøring
Smøring av lastebiler er en relativt stor kostnad som i tillegg er tidkrevende (for eksempel bakløfter hver 14. dag). Smøring er viktig, samtidig er kontroll av lufttrykk like viktig for å holde driftskostnadene nede. Levetiden på dekkene forlenges og drivstoff-forbruket senkes.

Vi vet at det blant sjåfører ofte slurves med kontroll av lufttrykket. Dette ønsker Dekkmann å gjøre noe med ved å kombinere smøring og kontroll av lufttrykk. For biler med bakløfter vil det innebære at Dekkmann smører og kontrollerer lufttrykket hver 14. dag.

Nitrogen
For kunder som virkelig ønsker å ta lufttrykket på alvor kan Dekkmann tilby nitrogenfylling.

  • Nitrogen sørger for konstant lufttrykk i dekkene uansett lufttemperatur
  • Nitrogen-molekylet klarer ikke å trenge igjennom gummien slik som oksygen, dermed forblir lufttrykket konstant. Dette forlenger levetiden på dekkene og reduserer drivstofforbruket.
  • Mer brannsikkert! Nitrogen er kvelgass. Er med på å dempe flemmer i motsetning til oksygen som føder. Særlig viktig for kjøretøy som transporterer brannfarlig gods og/eller tunnelkjøring.

 

Flåtestyringsystem
Dekkmann flåtestyringsystem "Fleet Fox" gir oversikt over følgende:

  • Dekkenes tilstand pr. kjøretøy
  • Fremtidig behov (estimat)
  • Arbeidsordre (automatisk utsending av arbeidsordre til kunden)
  • Rapporter
  • Fakturaflyt
  • Flåteinspeksjon

 

24-timers service
Alle våre avdelinger har en servicetelefon og egne servicebiler (lister på dette distribueres). I tillegg har vi en serviceavtale med Falck Norge med et landsdekkende telefonnummer: 33 13 80 56. Dekkmanns kunder er også tilsluttet Euro-Service og dett er Europas eldste og mest utbredte servicesystem. 

LAST / BUSS

Felgrenovering og rengjøring
Rene felger lever lenger. Det er derfor god økonomi i å la oss vaske felgene, gjerne i forbindelse med dekklagring. Dekkmann tilbyr også reparasjon / renovering av stålfelger til lastebiler 7 busser til en rimelig pris. Dette inkluderer sandblåsong og lakkering.

Felger (tilskudd til felgbank)
For å sikre bedre flyt i arbeidet kan Dekkmann ut ifra gitte forutsetninger være villig til å tilby et antall felger til svært subsidierte priser tilpasset hver enkelt kunde. Dette vil redusere tidsbruken ved dekkskift da det tar langt kortere tid å montere komplette hjul som vil gi mindre dødtid for transportøren.

Ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål.