Belastning av dekket

I vognkortet står det både hvilken hastighetskode dekkene på bilen skal ha og hvilken belastning de tåler (LI= Load Index).

Belastning (LI = Load Index)
Belastningskoden er viktig fordi den sier hva dekkene må tåle for at bilen skal klare den maksimale aksellasten som er oppgitt i vognkortet.

Hastighetskode
Hastighetskoden sier bl.a hvilken hastighet dekket er laget for. Du skal alltid velge et dekk med en hastighetskode som minimum  svarer til bilens topphastighet. Hastighetsindeksen på dekkene sier langt mer enn kun hvilken toppfart de tåler. Selv i svært lave hastigheter vil et dekk med høy hastighetsindeks takle doble unnamanøvre (f.eks elg i veien, barn i veien etc.) bedre enn et med lav indeks. Høyere indeks = bedre sikkerhet.

 

Belastning av dekket