Dekkmann logoer

Generellt om Dekkmanns profil.
Alt vi gjør av aktiviteter overfor kunder vil etterlate et inntrykk av oss. Dette gjenspeiler seg i vårt valg av alt fra farger, skrifttyper, bildemateriell og måten vi uttrykker oss på. Vi håper at regler og retningslinjer i designmanualen vil sørge for at alle som jobber i eller for Dekkmann vil bidra til å underbygge dette inntrykket.

Grafisk profil
Elementene i Dekkmanns grafiske profil er følgende:

  • logo
  • farge
  • tyopgrafi

Nedenfor vises de forskjellige logovariantene som tillates brukt. Hvilken variang som skal benyttes i hvilken sammenheng styres ofte av antall farger og plassen som er til rådighet. Vår hovedvariant er stripen med Dekkmann.

Dekkmann logoer

 

 

Dekkmann logoer

Størrelse
Dersom størrelse på logoen skal endres, må dette gjøres proporsjonalt i forholdet høyde og bredde.

Bakgrunn
Logoen skal normalt stå på svart bakgrunn. Dersom man ønsker å plassere den på mark bakgrunn må det tas hensyn til lesbarhet og kontrast mellom logo og bakgrunn.

Pay-off
Vi har en variant av pay-off. Den er "Fornøyd hele veien". Når pay-off (slagord) brukes skal dette skrives i et bestemt skriftsnitt og i en bestemt størrelse i forhold til logoen.

Korrekt skriftsnitt er Helvetica halvfet (Arial halvfet på PC), kursiv, minuskler (små bokstaver).

Farger
Riktig bruk av Dekkmanns farger er viktig i all profilering. Logo-fargene som brukes til trykking er følgende:

Hovedfarge:
Pantone PMS 137 Orange 
Pantone Process Black C
Sort

CMYK:
43% Magenta
100% Yellow.

Typografi
Dekkmanns typografi er Helvetica og skal benyttes i alle trykksaker som brosjyrer, blanketter etc. Varianter av bold (fet) og extra bold (ekstra fet) kan benyttes i titler og mellomtitler. Da Helvetica ikke er en egnet skrifttype for PC-bruk, skal det her benyttes Arial. Arial bold (fet) benyttes som en variant av overskrifter etc., mens Italic (kursiv) brukes til f.eks. uthevninger.