Permashine

Perma-shine lakkbeskyttelse for garantert strøken lakk.
Utføres foreløpig ved avd. Trondheim.
Les mer i vedlegg.

Permashine