Semperit 

Med sin opprinnelse fra Østerriket vet Semperit hva krevende forhold betyr, også på vinteren! Merket har de senere årene vitalisert sitt utvalg.

Semperit har flere gode alternativer for regional- og nærtrafikk. Stammen er av den beste kvalitet og egner seg meget godt til regummiering.  

Kontakt din nærmeste forhandler