Batteriservice

Batteriservice - viktig med vedlikehold av bilbatteriet

Bilbatteriets posisjon

Et bilbatteri er plassert under panseret til bilen.
På mange av de nyere og mer moderne bilene, kan det være vanskelig å få øye på bilbatteriet da det gjerne er mer gjemt enn på eldre biler. I slike tilfeller hvor de bilbatteriet ligger mer gjemt vil du kun ha tilgang til å se bilbatteriets pluss- og minuspole. 

Kontroll og vedlikehold av et bilbatteri

  • Sørg for at bilen er avskrudd.
  • Åpne panseret og lokaliser bilbatteriet/polene.
  • Kontroller at begge polene til bilbatteriet er fri for urenheter og korrodering.
  • Kontroller at begge polene er skikkelig tilskrudd.
  • Om bilbatteriet er synlig, kontroller at det er skikkelig fastspent. Et løst batteri kan føre til kortslutning.

Bilbatteriets levetid