AC-service

AC-service hos Dekkmann

AC-service hos Dekkmann

AC-service sørger for et godt inneklima i bilen din

Om det er lite kjølemedie på anlegget, vil det fungere dårligere, eller ikke fungere i det hele tatt, og kompressoren vil måtte jobbe enda hardere enn normalt for å forsøke å holde temperaturen på en ønsket nivå. I tillegg vil et anlegg som ikke fungerer optimalt kunne føre til et høyere bensin- eller dieselforbruk i sommervarmen.

Få AC-service inkl. gass til 1495 kr!*
* gjelder inntil 600 gram gass.

Hovedoppgaven til bilens klimaanlegg er å tørke og rense luften som kommer inn i kupeen og sørge for å holde en stabil temperatur.

Jevnlig kontroll og vedlikehold av klimaanlegget er viktig for å bevare kvaliteten og levetiden til anlegget, og ikke minst sørge for et godt klima inne i bilen. Det vil også med tid kunne medføre skade på kompressoren til bilen og føre til andre unødvendige og dyre slitasjer, samt øke drivstofforbruket.

Med AC-service utfører vi:

  • Lekkasjesøk
  • Tømming av anlegget
  • Vakumering for å fjerne eventuell fuktighet
  • Fylle med rett fyllemengde (gass)
  • Funksjonstest

Se flere av våre bilverkstedtjenester.