AC-service

AC-service hos Dekkmann

AC-service hos Dekkmann

Et velfungerende airconditioning anlegg sørger for god kjøling om sommeren, og en duggfri bil om vinteren. Vedlikehold anlegget med AC-service hos Dekkmann.

Om det er lite kjølemedie på airconditioning anlegget, vil det fungere dårligere, eller ikke fungere i det hele tatt, og kompressoren vil måtte jobbe enda hardere enn normalt i forsøk på å holde temperaturen på et ønsket nivå. I tillegg vil et
airconditioning anlegg som ikke fungerer optimalt kunne føre til et høyere bensin- eller dieselforbruk i sommervarmen.

Få AC-service inkl. gass til 1495 kr!*
*gjelder inntil 600 gram gass.

Hovedoppgaven til bilens klimaanlegg er å tørke og rense luften som kommer inn i kupeen og sørge for å holde en stabil temperatur. 

Jevnlig kontroll og vedlikehold av aircondition anlegget er viktig for å bevare kvaliteten og levetiden til anlegget, og ikke minst sørge for et godt klima inne i bilen.

Uten kontrollering og vedlikehold av anlegget vil det med tid kunne medføre skade på kompressoren til bilen og føre til andre unødvendige og dyre slitasjer, samt øke drivstofforbruket.

Med AC-service utfører vi:

  • Lekkasjesøk
  • Tømming av anlegget
  • Vakumering for å fjerne eventuell fuktighet
  • Fylle med rett fyllemengde (gass)
  • Funksjonstest

Se flere av våre bilverkstedtjenester.