Bremseservice

Bremseservice

Hver gang du trykker på bremsepedalen, føres det kraft over til bilens bremsesystem. Denne kraften og bremsevæsken som trykkes mot bremsenes ulike komponenter bidrar til at bilen stopper, eller bremser ned farten.
Over tid vil disse delene bli utsatt for slitasje og må derfor skiftes ut fra tid til annen for å opprettholde sikkerheten bremsene er ment å utføre. Har du kanskje el bil? Da kan enkelte komponenter faktisk sette seg fast grunnet mer bruk av regenerering og mindre bruk av bremsepedal.

Bremseservice - Dette kontrollerer vi

Et bremsesystem er bestående av flere komponenter, slik som, bremseklosser, bremseskiver, bremsevæske, bremseslange, bremserør og bremsecaliper. Hver komponent har sine egne vitale funksjon for bilens bremsesystem, og krever jevnlig kontroll for å sikre at bilens bremser fungerer optimalt.

Dette kontrollerer vi under en bremseservice:

Under en bremseservice kontrolleres nivået på bremsevæsken, gjenværende slitasjebelegg på bremseklosser og bremseskivetykkelsen, der vi ser om tykkelsen på bremseskivene er innenfor godkjent spesifikasjon, samt at vi sjekker om det er skade eller rust på skivene. I tillegg kontrolleres bremseslange for lekkasjer, at den er hel og ikke har morknet/sprukket. Bremserøret sjekkes for lekkasjer, skader og gravrust. Bremsecaliper kontrolleres for lekkasjer og virkningsgrad.

 

Bremseservice - Kan du kontrollere bremsene hjemme?

Du kan alltids utføre et par kontroller hjemme hos deg selv, men du bør ikke under noen omstendigheter utføre noe som har med mekanisk arbeid å gjøre.
En fin regel er at du kan kontrollere med øynene. 

Dette er noe av det du kan kontrollere:

Om bilens bremsevæskebeholder er lett synlig under bilens panser, kan du se bremsevæskenivået, og se om dette nivået ligger innenfor max- og minimumsmerket på beholderen. 

Du kan kontrollere bremseskivene. Dersom du ser at det er tydelig slitasje, eller riper i bremseskivene, kan dette tyde på at det er noe mellom bremseklossene og bremseskivene som ligger i klem og sliter på skiven. Dersom dette er tilfellet for et av forhjulene, vil du kunne høre en ulyd når bilen er i bevegelse, og du svinger forhjulet med merkbar slitasje. Er det slitasje i bremseskiven, skal du stoppe bilen og ta kontakt med et autorisert bilverksted. 

Bremseservice - Kontroller bilens bremsekraftforsterker

Når motor er stoppet pumper du bremsepedalen opp og ned med foten din til den blir hard. Legg vekt på bremsepedalen med foten, start bilen, og pedalen skal så sige ned. Om pedalen siger ned ved at bremsekraften fungerer optimalt.

Bremseservice - Hva koster det?

Prisen på bremseservice er varierende ut i fra hvilke deler som skal skiftes ut, eller repareres. Kontakt din nærmeste Dekkmann som utfører bremseservice og spør om pris.