Registerreim

Registerreimen sikrer en fungerende motor

Få bilens registerreim kontrollert hos Dekkmann

Unngå motorskader

Registerreimen forbinder veivakselen med kamakselen i motoren, og kan i tillegg drive vann- og oljepumpen. Registerreimen er en viktig del av motoren og krever regelmessig utskifting for å forhindre motorskader.

Det er Ikke alle biler som har registerreim, men registerkjede istedenfor. 

Pris for skifte av registerreim
Å skifte en registerreim koster gjerne mellom fem og femten tusen kroner. Dette er en jobb man normalt ikke gjør selv som hobbymekaniker da det kreves teknisk kompetanse, dette fordi ved feilmontering kan forårsake motorhavari. I noen tilfeller anbefales det også å skifte løpe- og strammehjul samt vannpumpe samtidig som registerreimen blir skiftet ut. Dette beregnes vanligvis inn i totalsummen i tilbudet fra verkstedet når det er påkrevet å skiftes sammen med registerreimen.


Se flere av våre bilverkstedtjenester.

Registerreim vs. registerkjede

En registerreim og et registerkjede utfører de samme arbeidsoppgavene i motoren. Forskjellen ligger i at en registerreim skal skiftes ut etter faste intervall satt av bilfabrikantene, typisk er etter ca. 100 000 kjørte km. Et registerkjede er derimot ment å holde hele motorens levetid. Unntakene er ved ekstraordinær slitasje eller om det skulle ryke grunnet en mekanisk svikt. Et registerkjede som ryker kan føre til motorhavari for noen biler.