1. Dekk
 2. Dekkfakta

dekkfakta.jpg

Fakta om dekk

Frister for sesongskifte

 • Piggdekkfrist: Piggdekk kan du sette på fra 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor dato er fra 15. oktober. 
 • Fristen for å ta av piggdekk er fra første mandag etter 2. påskedag, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor fristen er 1. mai.
 • Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk.

Krevende føreforhold gjør det lovlig å sette på piggdekk både før og etter disse fristene. Det er bilføreren som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Når det er glatt føre kan man oppnå dette ved å bruke vinterdekk med eller uten pigger, kjetting eller liknende.

Krav til dekk

For kjøretøy med tillatt totalvekt ikke over 3.500 kg: 

 • Mønsterdybden på vinterdekk skal være minimum 3 mm uansett dekktype. Dekkmann anbefaler minimum 4 mm. 
 • Mønsterdybden på sommerdekk skal minimun være 1,6 mm. Dekkmann anbefaler minimum 3 mm.
 • Pigger er kun tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel), og ved bruk av piggdekk skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Hvilke dekk er riktige for norske forhold?

Du som kjører bil i Norge vet at vi har et klima som kan skape krevende forhold både sommer og vinter. Da er det enda viktigere med riktige dekk, i forhold til bilførere som kjører på tørre Middelhavsveier. Riktige dekk skal sørge for et godt veigrep uansett om det er blank is i bakken eller underkjølt regn i sentrum. Kjører du med slitte og skadede dekk kan du risikere punkteringer, utforkjøring eller i verste fall trafikkulykker.

Riktig dimensjon til din bil

Både i bilens vognkort og instruksjonsbok finner man normalt opplysninger om hvilke(n) dimensjon som er godkjent til bilen. Om den aktuelle dimensjon er nevnt i vognkortet eller instruksjonsboken, er det helt OK å påmontere denne. Det er tillatt å bytte til en annen dekkdimensjon enn det som står på bilen når bilen kommer fra fabrikken. Men det er regler som MÅ oppfylles. Det viktigste å passe på er at man ikke skifter til en annen dimensjon som avviker mer enn +/- 5% fra orginal dekkdimensjon. Normalt anbefales ikke mer enn max +/- 2,5% på personbiler. Dette p.g.a fare for at dekket vil berøre enkelte kjøretøydetaljer ved fullt rattutslag og/eller full fjæringsvei.  Det er også andre krav man på ta hensyn til. Kontakt din lokale Dekkmann avdeling dersom du er usikker. Ved valg av dimensjon må man ta hensyn til den maksimale hastighet bilen er bygget for, besiktnigsregler samt hva som anbefales av bil, felg og dekkprodusent. Klikk her for å se overgangstabell.

Sjekk lufttrykk regelmessig

Riktig luftrykk er viktig for dekkets levetid, bilens kjøreegnskaper og din sikkerthet og komfort. Luftrykket er forskjellig for hver bilmodell av dekk. Informasjon om dette finnes i instruksjonsboken tilhørende din bil.

Både for høyt og for lavt lufttrykk reduserer dekkets evne til maksimalt grep. Ikke bare vil dette føre til hurtig eller ujevn slitasje, det vil også ha en vesentlig innflytelse på kjøreegenskapene, som kan være direkte farlig ved kurvekjøring i høy hastighet.

 • Dekk skal sjekkes når de er kalde
 • Husk at en fullastet bil trenger mer luft i dekkene.
 • Du bør ha 10% mere luft i vinterdekk enn i sommerdekk.
 • Skru til ventilhetten godt etter den har vært av.

Belastning av dekk og hastighetskoder

I vognkortet står det både hvilken belastning (LI for Load Index) dekkene på bilen skal ha og hvilken belastning de tåler. Belastningskoden er viktig fordi den sier hva dekkene må tåle for at bilen skal klare den maksimale aksellasten som er oppgitt i vognkortet. 

Hastighetskoden sier bl.a hvilken hastighet dekket er laget for. Du skal alltid velge et dekk med en hastighetskode som minimum  svarer til bilens topphastighet. Hastighetsindeksen på dekkene sier langt mer enn kun hvilken toppfart de tåler. Selv i svært lave hastigheter vil et dekk med høy hastighetsindeks takle doble unnamanøvre (f.eks elg i veien, barn i veien etc.) bedre enn et med lav indeks. Høyere indeks = bedre sikkerhet. Klikk her for å belastning- og hastighetskoder.

Sommerdekk

Mønsterdybden er viktig for godt veigrepet om sommeren - og ikke minst for bremselengden. Vi anbefaler derfor å bytte sommerdekkene ved 3 mm mønsterdybde, selv om minimumskravet til dybde på sommerdekk er 1,6 mm.  Husk også at sommerdekk ikke skal brukes når det er vinterføre, da de ikke har tilstrekkelig veigrep. 

Vinterdekk

For biler med totalvekt inntil 3.500 kg skal mønsterdybden på vinterdekk, uansett hvilken type, være minimum 3 mm. Vinterdekk får du både med og uten pigger. Kjennetegnet for vinterdekk er ”M+S” (Mud and Snow) som er preget i gummien på siden av dekket. 

Helårsdekk

Helårsdekk anbefales ikke for nordiske forhold. I praksis er helårsdekket et sommerdekk som er merket med M+S, og egner seg bedre for land i Europa med mildere klima. 

EU-merking av dekk

For å kunne gi deg en standardisert informasjon om drivstofforbruk, våtgrep og utvendig støy, introduserte EU i 2012 en obligatorisk etikett for alle nye dekk i Europa. Hensikten er å gi sluttbruker en viss informasjon for å gjøre valget enklere ved kjøp av nye dekk. Merkingen har til hensikt å gi deg en viss informasjon for å gjøre valget enklere ved kjøp av nye dekk (se eksempelet nedenfor som gjelder personbildekk).

Se Continentals animerte film som beskriver EU-etiketten på en underholdende og opplærende måte.