Skifte dekk

Skifte dekk - Frist for sesongskift

Produktsjef i Dekkmann, Torleiv Dalen Haukenes forteller om frister for å skifte dekk:

  •  Piggdekk kan du sette på fra 1. november, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor dato er fra 15. oktober.
  • Fristen for å ta av piggdekk er fra første mandag etter 2. påskedag, med unntak av Nordland, Troms og Finnmark hvor fristen er 1. mai.
  • Det er ingen frister knyttet til bruken av piggfrie vinterdekk

Av sikkerhetsmessige årsaker er vår anbefaling å bruke vinterdekk kun i vinterhalvåret!

Det er lovlig å sette på piggdekk når føret tilsier det, både før og etter fristene. Det er du som bilfører som må vurdere om kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep.

Bestill time

Kontakt din lokale Dekkmann