Dekkmann Trondheim Syd

Alle kunder som tidligere har tatt i bruk lastebilavdelingen på Kvenilmyra 5 må heretter henvende seg til Dekkmann Sandmoen.