1. Om Dekkmann
  2. Personvern

personvern.jpg

Personvern

Informasjonen på disse websidene og produktene og tjenestene beskrevet kan bli endret eller oppdatert av Dekkmann når som helst, uten foregående varsel. 

Dekkmann påtar seg intet ansvar i forbindelse med disse websidene. Ansvar for direkte eller indirekte tap/skade, krav om erstatning og/eller indirekte skade, av enhver art og på ethvert juridisk grunnlag, påført som resultat av aksessering eller bruk av websidene, herunder spesielt virusangrep på ditt computer- nettverk, er herved utelukket.

Dekkmanns ansvar for produkter og tjenester, er utelukkende regulert av de respektive avtaler som inngås i forbindelse med hvert enkelt produkt eller tjeneste som kjøpes, i samsvar med den til en hver tid gjeldende og relevante versjon av Dekkmanns standardvilkår.

Lagring og bruk av opplysninger

Dekkmann lagrer kun personopplysninger om brukere av websidene dersom samtykke til dette er gitt. De eneste opplysningene som lagres er dato og tidspunkt for besøket, hvilke sider som besøkes, navnet på Internettservicetilbyderen som benyttes og fra hvilken webside brukeren aksesserte Dekkmanns websider. Dekkmann benytter disse opplysningene for å måle aktiviteten på websidene, for å produsere statistikk og for å forbedre tjenestene og informasjonen som tilbys via websidene. Personopplysninger om brukere, som brukerne har gitt samtykke til behandling av, vil kun benyttes for å behandle forespørsler eller til formål hvor samtykke er gitt, i samsvar med gjeldende personvernslovgivning. Dekkmann vil aldri gi slike opplysninger til andre selskaper for deres uavhengige bruk. Dekkmann vil ikke forsyne noe selskap med opplysninger (personlige eller ikke-personlige) for uavhengig bruk.

Cookies

Når du besøker våre hjemmesider, kan informasjon lagres på din datamaskin i form av cookies. Slike cookies benyttes kun til det formål å optimalisere websidenes design. Du kan velge å ikke akseptere cookies i innstillingene for din nettleser. Vær imidlertid oppmerksom på at flere funksjoner dermed kan bli utilgjengelige.

Rett til opplysninger

På forespørsel er du berettiget til å motta gratis informasjon om personopplysningene som er blitt lagret om deg. Du er også berettiget til å få opplysningene rettet, blokkert eller slettet. Hvis du har spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt Dekkmann via kontaktskjema eller ring Dekkmann hovedkontor på telefonnummer 23068100. Hvis du aksesserer siden eller filer fra våre websider og blir bedt om å oppgi opplysninger om deg selv, vær oppmerksom på at slike opplysninger sendes gjennom Internett i usikret form og dermed kan bli aksessert og manipulert av uautoriserte tredjeparter.

Linker til andre websider

Linker til websider drevet av tredjeparter tilbys som et ekstra tilbud til deg. Slike websider er fullstendig uavhengige og utenfor Dekkmanns kontroll. Dekkmann er ikke ansvarlig for innholdet på noen av disse websidene tilhørende tredjeparter som du kan aksessere via Dekkmanns websider, og tar intet ansvar for innholdet, overholdelsen av personvernsregler eller bruken av slike websider.

Opphavsrett

Copyright ©2015 Dekkmann. All tekst, bilder, grafikk, animasjoner, video, musikk, lyder og annet materiale på disse websidene er beskyttet av opphavsrett og andre immaterielle rettigheter tilhører Dekkmann. Dekkmann innehar opphavsrett til utvalg, koordinering og formidling av innholdet på disse websidene. Dette materialet kan ikke kopieres for kommersiell bruk eller spredning. Heller ikke kan det endres eller overføres til andre.