Personvern

MERKNAD OM DATABESKYTTELSE

Dekkmann AS behandler dataene dine knyttet til bruk av prosesser for nettbutikker i samsvar med gjeldende lovbestemmelser.

1.     Generelt


Personopplysninger du angir blir innhentet, behandlet og benyttet av Dekkmann AS, Bisnode Norge AS til utferdigelse av kontrakter innenfor rammen av din bruk av prosesser for nettbutikker. I den grad det er nødvendig for utferdigelse av kontrakten, kan data videreføres til selskapene knyttet til Continental AG i henhold til paragraf 15 og følgende i den tyske aksjeselskapsloven, som angitt i Bindendekonsernregler til Continental.Hvis det er tillatt og/eller foreskrevet ved lov, kan data bli evaluert til rapporteringsformål (f.eks. statistikk). Dataene vil utelukkende bli innhentet, behandlet og brukt i samsvar med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser (f.eks. samtykke). Ved å sikre levering av tjenester/prosesser/verktøy (f.eks. teknisk støtte), overfører vi data til tjenesteleverandøren vår, Speed4Trade GmbH, An den Gärten 8-10, 92665 Altenstadt. Speed4Trade GmbH. Bisnode Norge AS, Postboks 1419 Vika, 0115 OSLO. Bisnode Norge AS innhenter og behandler personopplysninger på vegne av oss i den grad dette er nødvendig for å utferdige kontrakten.

 

Personopplysninger angitt i kontaktskjemaet vil bli videreført til selskapet Bisnode Norge AS for implementering eller administrering av skadegaranti. Isave AS innhenter og behandler personopplysninger på våre vegne i den grad det er nødvendig for implementering eller administrering av Skadegaranti.

 

I henhold til lovens bestemmelser behandles alle opplysninger strengt konfidensielt.

2      Innhenting og behandling av data

Dekkmann AS lagrer kun personopplysninger knyttet til brukere av dets nettsteder hvis samtykke for dette har blitt oppgitt. De eneste dataene som lagres er knyttet til dato og tidspunkt for besøket, sidene som har blitt besøkt, bruk av musepekeren på nettstedet, brukte sidefunksjoner og hvilket nettsted brukeren åpnet Continental sine nettsteder fra. IP-adressen overføres anonymt og brukes kun til å tildele en geografisk plassering på bynivå. OMD Norway bruker denne informasjonen til å måle aktivitet på nettsteder, lage statistikk og forbedre tjenestene og informasjonen som er tilgjengelig gjennom nettstedene.

Brukernes personopplysninger brukes kun til å behandle henvendelser knyttet til gitt samtykke eller i samsvar med gjeldende databeskyttelsesbestemmelser. På grunnlag av juridiske krav har Continental håndhevet globale, enhetlige og interne databeskyttelsesregler (bindende konsernregler) som regulerer beskyttelse av personopplysninger.

Dekkmann AS lagrer data angitt på nettsteder og/eller data oppgitt i tilknytning til prosessen, for eksempel navn, bedrift, e-post, adresse og telefonnummer , som kun skal brukes til personlig kommunisering med deg. Dataene lagres og/eller brukes utelukkende til behandling av henvendelser/deltakelse i konkurransen. Dataene slettes så snart behandling av henvendelsen er konkludert, forutsatt at denne slettingen ikke bryter med eventuelle lovfestede plikter knyttet til føring av register.

3      Den registrerte sine rettigheter

3.1 Merk at den registrerte, i henhold til EUs personvernforordning (GDPR [General Data Protection Regulation]), har følgende rettigheter knyttet til behandling av personopplysninger:

Informasjonsrettigheter under artikkel 13 og 14 i GDPR

Tilgangsrett under artikkel 15 i GDPR
Rett til korrigering under artikkel 16 i GDPR
Rett til sletting under artikkel 17 i GDPR
Rett til begrenset behandling under artikkel 18 i GDPR
Rett til dataportabilitet under artikkel 20 i GDPR

Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte databeskyttelsesansvarlig per e-post: webshop-b2c@dekkmann.no

3.2    I henhold til artikkel 21 i GDPR, har du rett til når som helst å trekke tilbake samtykket til innhenting, behandling/lagring og bruk av personopplysninger. Samtykke må trekkes tilbake skriftlig til Dekkmann AS  Breivollveien 31, 0668 Oslo, Norway eller per e-post til webshop-b2c@dekkmann.no

3.3 Du kan alltid skriftlig kontakte våre databeskyttelsesansvarlige (inkludert per e-post) med spørsmål eller klager. E-post: webshop-b2c@dekkmann.no. Du kan også kontakte aktuelle databeskyttelsesmyndigheter, hvis det er mulig.

4      Beskyttelse av lagret data

Selskapet vårt og Speed4Trade GmbH, An den Gärten 8-10, 92665 Altenstadt, Bisnode Norge AS, Postboks 1419 Vika, 0115 OSLO  bruker tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger oppgitt av deg mot endring, tap, ødeleggelse eller tilgang for uautoriserte personer. Sikkerhetstiltakene blir stadig forbedret og tilpasset i henhold til nyeste teknologi. Oppgitte data som ikke er kryptert kan potensielt være tilgjengelig for tredjeparter. Derfor ønsker vi å påpeke, med tanke på dataoverføring over internett (f.eks. per e-post), at sikker overføring ikke kan garanteres. Av den grunn bør sensitive opplysninger enten ikke bli overført i det hele tatt, eller kun bli overført gjennom en sikker tilkobling (SSL). Hvis du åpner en side eller fil og deretter blir bedt om å angi personopplysninger, ber vi deg være oppmerksom på at overføring av slike data via internett kan være usikker, og at det er en risiko for at det kan bli sett og endret av uautorisert personer.

5      Cookies
Når du besøker dekkmann.no kan det bli lagret informasjon på datamaskinen din i form av informasjonskapsler (cookies). Slike informasjonskapsler (cookies) brukes utelukkende til å sikre drift av nettstedene. Andre informasjonskapsler (f.eks. knyttet til nettstedsbruk) opprettes kun med ditt samtykke (se retningslinjer for informasjonskapsler). Du kan også velge å ikke akseptere informasjonskapsler i nettleserinnstillingene. Merk at du kanskje ikke kan bruke flere av nettstedene sine funksjoner fullt ut hvis du gjør dette.

6      YouTube

Denne utvidelsen er levert av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 i USA. Utvidelsen kan identifiseres av YouTube-logoen. Du kan finne YouTube sin merknad om databeskyttelse her. Nettverkene leverer designet og innholdet av utvidelsene til nettleseren. Disse blir automatisk integrert i nettsteder. Hvis du besøker et av nettstedene våre med en av disse utvidelsene, vil Internet Explorer automatisk opprette en kobling til serveren på det aktuelle nettverket, uansett om du bruker utvidelsen eller ikke. Informasjonen du har samhandlet med på nettstedet deles gjennom denne koblingen. Av hensyn til databeskyttelse, blir de aktuelle knappene først deaktivert og knyttet til et varsel. Ved å klikke på varselet gir du samtykke til kommunikasjon med de sosiale nettverkene og aktiverer knappene. Kun da opprettes det en kobling til nettverkene.

Hvis du er logget på et sosialt nettverk samtidig som du besøker nettstedet, blir overført data knyttet til brukerkontoen din. Dette gjelder også hvis du samhandler med en utvidelse. Hvis du ønsker å hindre at et nettverk kobler informasjon til brukerkontoen din på denne måten, må du logge av det aktuelle nettverket før du klikker på varselet. Selv om du ikke er medlem av et sosialt nettverk, kan dataene dine bli lagret av sosiale nettverker når du klikker på varselet. Vi har ingen innflytelse på omfanget og innholdet av data som blir innhentet av nettverkene gjennom deres utvidelser, eller hvordan slik data blir brukt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese personvernerklæringen til de sosiale nettverkene.

7      Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics – et verktøy for webanalyse fra Google Inc. («Google»). Google Analytics bruker informasjonskapsler, som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din, til å gjøre det enklere for nettstedet å analysere brukernes bruksmønster på området. Informasjonen som opprettes av informasjonskapselen om din bruk av disse nettstedene, vil bli overført til og lagret på en Google-server i USA. Ved aktivering av IP-adresseanonymisering vil Google forkorte/anonymisere siste oktett av IP-adressen for EU-landene, i tillegg til andre parter i avtalen om det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Kun i spesielle tilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli sendt til og avkortet av Google-servere i USA. Dette nettstedet bruker aktiv IP-anonymisering. På vegne av leverandøren av nettstedet, vil Google bruke denne informasjonen til å vurdere bruksmønsteret ditt på nettstedet, utarbeide rapporter for aktivitet på nettstedet til leverandøren av nettstedet og levere andre tjenester tilknyttet aktivitet og internettbruk på nettstedet til leverandøren av nettstedet.

Google vil ikke knytte IP-adressen din til eventuell annen informasjon Google innehar. Informasjonskapsler på området brukes kun sammen med ditt samtykke. Videre kan du permanent hindre at informasjonskapsler blir lagret ved å utføre nødvendige endringer i nettleserinnstillingene. Vi ønsker imidlertid å påpeke at hvis du gjør dette, kan det hende at du ikke får brukt alle funksjonene til nettstedet i sin helhet. Videre kan du hindre at Google innhenter og bruker data (informasjonskapsler og IP-adresse) ved å laste ned og installere nettleserutvidelsen som er tilgjengelig her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

8      Deling i sosiale nettverk:

Hvis du bruker «Del»-funksjonen på nettstedet, overføres ikke noen personopplysninger til den aktuelle tjenesten for sosiale medier. Hvis du bruker din egen profil til å dele nettstedsinnhold, har vi ingen innvirkning på innholdet og omfanget av data som innhentes av disse nettverkene. I den forbindelsen gjelder vilkårene for bruk og personvernerklæringen til de aktuelle sosiale nettverkene.

9      Følgende sosiale utvidelser brukes på nettstedet:
Facebook:
Denne utvidelsen er levert av Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304 i USA. Operatøren av det tyske nettstedet facebook.de er Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5–7 Hanover Quay, Dublin 2 i Irland. Disse utvidelsene kan identifiseres av Facebook-logoen. Du kan finne Facebook sin merknad om databeskyttelse her.

10   Merknad om eksterne koblinger

Tilbudet vårt inneholder koblinger til eksterne nettsteder som tilhører tredjeparter, som vi ikke har noen innvirkning på med tanke på innhold. Derfor påtar vi oss heller ikke noe ansvar for slikt annet innhold. Siden til den aktuelle leverandøren eller operatøren er alltid ansvarlig for innholdet på de sammenkoblede sidene. De sammenkoblede sidene har blitt kontrollert for mulige lovbrudd på det tidspunktet koblingen ble opprettet. Det ble ikke oppdaget ulovlig innhold på det tidspunktet koblingene ble opprettet. Pågående inspeksjon av innholdet på de sammenkoblede sidene er imidlertid ikke rimelig uten konkret indikasjon på lovbrudd. Vi vil straks fjerne relevante koblinger dersom noen av disse bryter loven.

11   iFrame

Vi bygger inn videoer gjennom iFraming på nettstedet. Eksternt innhold fra tredjepartsnettsteder kan bli bygget inn og vist på avgrensede områder på nettstedet gjennom iFraming

Videoer fra følgende tredjepartsnettstedet er bygget inn på nettstedet:

12     YouTube:

Dette nettstedet som har innebygde videoer gjennom iFraming drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 i USA.

Hvis du klikker på videoene, blir de merket med YouTube-logoen. Du kan finne YouTube sin merknad om databeskyttelse her.

Hvis du besøker et av våre nettsteder som har innebygde videoer, vil Internet Explorer automatisk opprette en kobling til serveren på det aktuelle nettverket. Hvis du klikker på den innebygde videoen, gir du ditt samtykke til kommunisering med det tidligere nevnte nettstedet, og til at nettstedet kan plassere informasjonskapsler. Hvis du klikker på den innebygde videoen, vil informasjonen om at du har besøkt nettstedet automatisk bli videreført til den tidligere nevnte nettstedsoperatøren og informasjonskapsler blir plassert av det tidligere nevnte nettstedet.

Hvis du er logget på det tidligere nevnte nettstedet samtidig som du besøker nettstedet, blir overført data knyttet til brukerkontoen din. Hvis du ønsker å hindre at et nettverk kobler informasjon til brukerkontoen din på denne måten, må du logge av det aktuelle nettverket før du klikker på den aktuelle videoen.

13. Adobe Analytics

Vår nettside bruker webanalysetjenesten Adobe Analytics. Adobe Analytics bruker såkalte "cookies". Dette er tekstfiler som er lagret på datamaskinen din, og som tillater en analyse av bruken av nettstedet av deg. For dette formålet, informasjonen som genereres av informasjonskapslene, for eksempel tid, sted og frekvens av besøket ditt på nettstedet vårt, handlinger som er tatt, samt din IP-adresse via bruk av dette nettstedet på serveren til Adobe Analytics i Storbritania og lagret der. IP-adressen er anonymisert før lagring. Det er således på ingen tid mulighet for en klar identifisering av en nettside besøkende.

14. Adobe Target

Vår nettside bruker Adobe Target, et markedsførings web-analyseringsverktøy fra Aobe Inc.(Heretter referert til som «Adobe Target» Adobe Target blir tatt i bruk for å bruke randomisert og multivariativ testing for å optimalisere nettstedet basert på brukeradferd. Når du først har gitt ditt samtykke, bruker Adobe Target en markedsføring cloud besøkende ID (MCVID) informasjonskapsel som er satt lokalt når du besøker en side. Informasjonskapsler på vår nettside er lagret basert på ditt samtykke. Hvis de tilhørende informasjonskapslene er angitt vil en beskjed bli sendt til Adobe Target serverne i starten av hver sidevisning. Adobe Target sjekker så innhold- avspillingsreglene opprettet av redaktøren for siden som er hentet opp, utfører forskjellige skript og beregner hva slags innhold som bør vises til brukeren på siden som er hentet opp. Det aktuelle innholdet vises så  i brukerens nettleser. I tillegg vil informasjon om besøkte sider og utførte handlinger (f.eks. faste klikk) bli sendt til Adobe serveren, sammen med MCVID. Informasjonen som er generert av disse informasjonskapslene på bruken av denne nettsiden blir overført til Adobe serverne i London og lagret der. Din IP-adresse vil bli gjengitt anonymt før lagring. Personlig data som adresser, epostadresser og annen nedskrevne data som er lagt inn registreres ikke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til Adobe Target til enhver tid via siden om «Cookie Policy-siden». Om du trekker tilbake ditt samtykke vil ingen sporing finne sted lenger. Videre kan du permanent forhindre informasjonskapsler fra å bli lagret ved å gjøre nødvendige endringer på innstillingene til nettleseren din. Informasjonskapsler kan slettes til enhver tid via innstillingene til nettleseren.

15.  Mouseflow

Denne nettsiden anvender analyseverktøyet “Mouseflow” fra Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Copenhagen, Danmark («Mouseflow»). Mouseflow bruker cookies på vår nettside som kun er opprettet på bakgrunn av ditt samtykke. Disse cookies blir tatt i bruk med den hensikt om å innhente og lagre data for markedsføring, og optimaliseringsårsaker. Anonymiserte brukerprofiler kan bli opprettet på bakgrunn av denne dataen. Mouseflow gjør tilfeldige utvalg og registrerer individuelle besøk. Dette resulterer i et register av mouse bevegelser og klikk, slik at disse tilfeldige valgte besøkene kan gjenskapes for muligheten til å oppnå potensielle forbedringer på nettstedet. Din IP-adresse blir overført anonymt. Det er således ikke mulig å fastslå identiteten til en individuell nettstedbruker ved noen omstendigheter. 

16. reCAPTCHA v2

Dette nettstedet bruker reCAPTCHA v2, et verktøy fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

ReCAPTCHA v2 er ment å sjekke om dataregistreringen på våre nettsteder (f.eks. I et kontaktskjema) er utført av et menneske eller av et automatisert program.

For dette formålet analyserer reCAPTCHA v2 atferden til nettstedets besøkende basert på forskjellige egenskaper. Denne analysen starter automatisk så snart den besøkende besøker nettstedet. For analyse evaluerer reCAPTCHA v2 forskjellig informasjon (f.eks. IP-adresse, hvor lang tid besøkende besøker nettstedet eller musebevegelser gjort av brukeren). Dataene som er samlet inn under analysen, blir videresendt til Google.

ReCAPTCHA-analysene kjører helt i bakgrunnen. Besøkende på nettstedet blir ikke informert om at det foregår en analyse.
Databehandling er basert på art. 6 nr. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse av å beskytte sine nettilbud mot krenkende automatisert spionering og mot SPAM.

Innstillingen av informasjonskapselen / analysen skjer bare hvis du har gitt ditt samtykke til dette i vår cookie-policy eller i et eget spørsmål før du setter opp kontoen din, sender kontaktskjemaer eller i "glemt passord" -området. Hvis du samtykker til bruk av reCAPTCHA v2, gjelder vilkårene for bruk og databeskyttelse av Google. Mer informasjon om reCAPTCHA v2 og Googles erklæring om databeskyttelse finner du under følgende lenker:

https://policies.google.com/privacy?hl=no

https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html

Har du spørsmål om behandling av data, er vi tilgjengelige på:

Fredrik Selmers Vei 3, 0663 Oslo.
Epost: dekkmann@dekkmann.no