ETTERKONTROLL PERIODISK KJØRETØYKONTROLL

En etterkontroll utføres etter utbedrede feil og mangler som er påvist ved en EU-kontroll.
Etter endt etterkontroll vil bilen din bli EU-godkjent dersom det ikke lenger eksisterer feil og mangler.