Klima/AC-rens

Sørger for frisk luft i bilen

Rating Count: 0 Average Rating: 0

Balansering av dekk, suv f.o.m. 18"

Tjenesten alene inkluderer ikke av-og påmontering av hjul. Ekstra kostnader vil påløpe i butikk om balansering er eneste som følger nettbestillingen, eller dersom den er bestilt uten tjenesten "sesongskift".

Balansering av dekk f.o.m. 18"

Tjenesten alene inkluderer ikke av-og påmontering av hjul. Ekstra kostnader vil påløpe i butikk om balansering er eneste som følger nettbestillingen, eller dersom den er bestilt uten tjenesten "sesongskift".

Balansering av dekk 15" til 17"

Tjenesten alene inkluderer ikke av-og påmontering av hjul. Ekstra kostnader vil påløpe i butikk om balansering er eneste som følger nettbestillingen, eller dersom den er bestilt uten tjenesten "sesongskift". Price will be calculated live and individually

Balansering av dekk t.o.m. 14"

Tjenesten alene inkluderer ikke av-og påmontering av hjul. Ekstra kostnader vil påløpe i butikk om balansering er eneste som følger nettbestillingen, eller dersom den er bestilt uten tjenesten "sesongskift". Price will be calculated live and individually

Balansering av dekk, vare/suv 15" til 17"

Tjenesten alene inkluderer ikke av-og påmontering av hjul. Ekstra kostnader vil påløpe i butikk om balansering er eneste som følger nettbestillingen, eller dersom den er bestilt uten tjenesten "sesongskift". Price will be calculated live and individually