EU-kontroll

EU-kontroll består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

  • I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljødelen måles støy og avgasser.

I N T R O D U K S J O N S P R I S kr. 698,-
t.o.m 31.03.2020