EU-kontroll

EU-kontroll består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

  • I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljødelen måles støy og avgasser.