Skift av medbrakte dekk f.o.m. 18"

inkl. av- og påmontering på felg og bil + balansering