Skift av medbrakte dekk t.o.m. 14"

inkl. av- og påmontering på felg og bil + balansering